services

Phòng tổ chức - Hành chính

Phòng tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính luôn đồng hành với sự ra đời và phát triển của Viện Công nghệ. Trải qua nhiều thăng trầm của nền kinh tế cùng Viện, hiện tại Phòng Tổ chức – Hành chính được rút gọn lại còn tám nhân viên bao gồm cả tổ chức hành chính, lái xe và bảo vệ.

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Viện, trên thực tế có chức năng là đơn vị đứng sau, đảm bảo công tác nội vụ, hậu cần, giúp việc cho lãnh đạo Viện và các công việc nội bộ được xuyên suốt. Với cơ cấu tổ chức hợp lý, chức năng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng Phòng Tổ chức – Hành chính là cơ quan tham mưu đắc lực cho Ban Giám đốc Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.

Ngoài việc tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác hành chính, văn thư, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác thanh tra theo quy định hiện hành. Hàng năm, Phòng còn giúp lãnh đạo Viện xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Thực hiện việc tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học của Viên.

Bên cạnh đó, công tác nâng bậc lương đối với cán bộ công nhân viên, chế độ ưu đãi được phòng luôn chú trọng, công tác Bảo hiểm xã hội, hưu trí, quản lý hồ sơ cán bộ phù hợp với quy định của Pháp luật, quy chế nội lệ của đơn vị. Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu, phát hành công văn đi – đến cũng luôn được đảm bảo kịp thời, chính xác, có tính bảo mật cao. Đồng thời, Phòng luôn phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức tốt các ngày lễ lớn và các buổi hội họp trong năm

Ghi nhận những nỗ lực và cố gắng đó, trong những năm gần đây, Phòng đã được tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng:

  • Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” các năm 2016, 2017; 2019.
  • Bằng khen của TGĐ Tổng Công ty VEAM: “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.

Phát huy những thành tích đạt được, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi cán bộ nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính đang tích cực học tập, rèn luyện và quyết tâm phấn đấu để đưa đơn vị ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh hoạt động của chúng tôi

Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: Tòa nhà 8 tầng, số 25, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội
  • Email: viencongnghe@ritm.vn
  • Điện thoại: +84 243 776 3322
  • Fax: +84 243 835 9235