PRODUCT

SẢN PHẨM CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ

Hiển thị 1–20 của 41 kết quả

Sản phẩm của Viện Công Nghệ

Xem chi tiết

+ dưỡng Ø162-No Go dung sai (-0,02) – (-0,025) mm + dưỡng Ø162-Go: dung...

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang xámFC200 – Khách hàng: Viện Thiết bị thủy lợi

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang xám FC200. – Khách hàng: Pilouse- Tiệp.

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Chày cối cắt càng lái

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD500 – Khách hàng: HMC

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

Vật liệu do Viện Công nghệ chế tạo và hợp tác với Đại học...

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD400-15 – Khách hàng: Kawakin- Nhật Bản

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Khuôn dập lá côn xe máy

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Khuôn ép nhựa

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Khuôn Fine Blanking

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Khuôn rèn

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết

Gia công cơ khí

Khuôn rèn càng lái

Gia công theo đơn đặt hàng

Xem chi tiết