NEWS

Bài viết Chuyên môn

Chuyện kể về Kim Loại Quyển 1

Chia sẻ với bạn đọc ” Chuyện kể Về Kim Loại”, từ một lĩnh vực [...]

Chuyện kể về Kim Loại Quyển 2

Tiếp theo quyển 1 chúng tôi xin trình bày quyển 2 [...]

Nguyên lý tôi phân cấp, tôi phân cấp trong lò chân không đơn buồng

Hiện nay, nhiệt luyện chân không đã không còn là một công nghệ xa lạ [...]

Nghiên cứu chế tạo và xử lý nhiệt hợp kim đúc bền nóng mác B5

Tác giả: Nguyễn Phi Trung, Nguyễn Tiến Tài, Hoàng Vĩnh Giang, Ngô Bảo Trung, Hoàng [...]

Kiểm soát một số thông số công nghệ để loại trừ khuếch đại plasma khi thấm nito

PLASMACONTROLLING SOME PROCESS PARAMETERS TO AVOIDE HOLLOW CATHODE EFFECTS DURING PLASMA NITRIDING Viện Công Nghệ [...]