Lorem ipsum dolor sit amet...

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

CHI BỘ ĐẢNG LÀ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH ĐẠO

Chi bộ Viện Công nghệ được thành lập ngay sau khi thành lập Viện Công nghệ. Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển của Viện Công nghệ , Chi bộ Viện Công nghệ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo đưa Viện từng bước khắc phục khó khăn và phát triển ổn định.

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Viện Công nghệ luôn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD và nghiên cứu khoa học của Viện. Đến tháng 10 năm 2019, theo yêu cầu sắp xếp lại tổ chức, Đảng bộ Viện Công nghệ chuyển thành mô hình Chi bộ và trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng trong Viện đã được khẳng định. Thường xuyên nắm bắt diễn biến kinh tế, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và theo sát chỉ đạo từ cấp trên, do đó Chi bộ luôn đưa ra những định hướng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học của Viện. Những quyết sách, nghị quyết của Chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ SXKD, liên tục đầu tư mở rộng phạm vi, lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất. Nhờ đó, đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động được cải thiện qua từng năm.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà CBCNV tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động, nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Những năm qua, Chi bộ Viện đã kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng. Có thể khẳng định, những thành tích mà Chi bộ Viện Công nghệ đạt được trong 50 năm qua là rất đáng trân trọng, tự hào. Ghi nhận những hoạt động hiệu quả của Chi bộ Viện Công nghệ, nhiều năm liền, Chi bộ liên tục được công nhận danh hiệu: “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN - BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công đoàn Viện Nghiên cứu Công nghệ ra đời vào năm 1971, một năm sau khi Viện được thành lập. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức công đoàn Viện Công nghệ luôn hoàn thành nhiệm vụ là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công đoàn đã làm tốt chức năng quan trọng này. Quá trình 50 năm xây dựng phát triển của Viện, Công đoàn luôn sát cánh cùng chính quyền tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao đời sống của CBCNV. Công đoàn còn là cầu nối giữa Chính quyền với Người lao động để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc. Ngoài ra, để phát huy trí tuệ của cán bộ đoàn viên, Công đoàn đã phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Viện trong hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

Không chỉ chú trọng về đời sống vật chất, Công đoàn Viện còn chăm lo đến đời sống tinh thần của CBCNV, NLĐ. Các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV, NLĐ được tổ chức thường xuyên. Đã thành truyền thống, hàng năm vào các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Viện, các cuộc thi đấu thể thao sôi nổi, các tiết mục văn hóa văn nghệ tự biên tự diễn nhưng độc đáo, hấp dẫn đem lại không khí vui tươi, lành mạnh, trong CBCNV, NLĐ của Viện. Ghi nhận hoạt động hiệu quả của công tác Công đoàn Viện Công nghệ, Công đoàn Viện được Công đoàn cấp trên tặng cờ, danh hiệu thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh trong nhiều năm liền

ĐOÀN THANH NIÊN - PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH

Trong quá trình hoạt động những năm qua, Đoàn Thanh niên Viện Công nghệ đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện. Phong trào lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, áp dụng công nghệ mới, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống mới, các hoạt động văn hóa – thể thao, bảo vệ an ninh, môi truờng, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng được đoàn thanh niên Viện luôn chú trọng, hàng năm đoàn thanh niên Viện đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Nhiều năm liền Đoàn Thanh niên Viện được Đoàn khối cấp trên công nhận là “Đoàn cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng như: Cờ, Bằng khen,… của Đoàn khối cấp trên.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Chi bộ Viện Công nghệ, Đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học, xây dựng Viện Công nghệ ngày càng phát triển.

Thông tin liên hệ
  • Địa chỉ: Tòa nhà 8 tầng, số 25, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội
  • Email: viencongnghe@ritm.vn
  • Điện thoại: +84 243 776 3322
  • Fax: +84 243 835 9235