PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

        Phòng Kế toán – Tài chính tiền thân là Phòng tài vụ, đến năm 2008 đổi tên thành Phòng Kinh tế – Tài chính  và đến năm 2018 một lần nữa Phòng được đổi tên thành Phòng  Kế toán – Tài chính để phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

        Với nhiệm vụ là tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Viện về hoạt động kế toán, tài chính của Viện. Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Viện quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Nhờ vậy, các nguồn lực của Viện được sử dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của Viện không ngừng được cải tạo, mua sắm và xây mới, thu nhập của cán bộ, nhân viên trong Viện cải thiện đáng kể. Điều đó đã có tác động tích cực đến công tác đổi mới, nâng cao chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học của Viện.

        Trong công tác quản lý tài chính, Phòng còn cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành. Phòng đã được các Đoàn Kiểm toán, Thanh tra đánh giá cao công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt. Triển khai và thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kế toán, tài chính; Bên cạnh đó Phòng còn hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các Phòng, Ban, Trung tâm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.

         Trải qua 50 năm, dưới sự lãnh đạo của các trưởng phòng qua các thời kỳ cùng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, Phòng nhiều năm liên tục là “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt nhiều thành tích được Bộ Công Thương và Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam tặng bằng khen, giấy khen đó là:

– 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương khen tặng Phòng có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009, năm 2012

– 03 Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam khen tặng Phòng có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009, năm 2011, năm 2012.

        Hiện nay, Phòng Kế toán – Tài chính có tổng số 05 CBCNV, trẻ trung, năng động, hầu hết đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết với công việc, hòa đồng thân ái. Thường xuyên trau dồi, học hỏi kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ của mình trong lĩnh vực kế toán – tài chính để hoàn thành tốt công việc được giao.

        Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được tập thể Phòng Kế toán – Tài chính quyết tâm cùng Viện xây dựng Viện Công nghệ trở thành Viện nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng sản xuất kinh doanh chất lượng cao với nền tài chính vững mạnh.