Department

Phòng quản lý chất lượng

Phòng Quản lý Chất lượng

Giai đoạn 2015 trở về trước, công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh: Các công cụ quản lý chất lượng ở giai đoạn này có thể hiện hữu hoặc vô hình được áp dụng trong suốt quá trình như phiếu kiểm soát, biểu đồ, các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất đã được tiêu chuẩn hóa; Tuy nhiên, việc áp dụng rời rạc vẫn có những hạn chế đối với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm; truy xuất, phân tích các nguyên nhân gây ra những sai hỏng của sản phẩm. vẫn còn tồn tại lãng phí thời gian, công sức, chi phí ở một số khâu.

Nhận thức được sự chưa đầy đủ và tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặt biệt, trong giai đoạn hiện nay, muốn tham gia vào chuỗi cung ứng thì doanh nghiệp phải thực sự quan tâm đến các công tác quản lý về chất lượng, môi trường. Các doanh ghiệp khi tham gia vào chuỗi cung ứng có thể truy xuất được đầy đủ nguồn gốc sản phẩm từ giai đoạn đầu tiên đến khi kết thúc, không phụ thuộc vào giai đoạn đó được sản xuất tại doanh nghiệp nào. Do đó, việc có một hệ thống quản lý chất lượng đáng tin cậy là yếu tố đầu tiên của doanh nghiệp.

Từ năm 2015 Ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp với công cụ 5S, Kaizen trên nguyên tắc hướng vào khách hàng, có sự tham gia của mọi người từ cấp lãnh đạo cao nhất tới toàn thể Cán bộ công nhân viên.

Trên tinh thần đó, các đơn vị trong Viện đã nỗ lực xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong quá trình xây dựng HTQLCL cũng có nhiều câu hỏi đặt ra; Tại sao phải xây dựng HTQLCL? Tại sao không giữ nguyên như cũ ? việc áp dụng này có lợi gì …Cái khó khăn của rất nhiều doanh nghiệp đã gặp phải trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đó là tâm lý ngại thay đổi, sợ mất những gì đang có, tốn thời gian và công sức để đổi mới; bên cạnh đó để thay đổi thói quen ghi lại những gì đang xảy ra theo một cách có hệ thống, tuân thủ các quy định, biểu mẫu được ban hành bước đầu sẽ tốn thời gian và công sức.

Phiên bản đầu tiên của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau nhiều lần biên soạn đã được áp dụng từ năm 2016 và chính thức được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn vào ngày 27/02/2017 với mã số chứng nhận FM647829. Trong suốt quá trình áp dụng hệ thống luôn được cập nhật, cải tiến và được đánh giá định kỳ hàng năm bởi một tổ chức có chức năng chứng nhận độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan và phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn. Hiện nay, HTQLCL của Viện đã được nâng cấp phù hợp các yêu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện kết hợp với công cụ 5S, Kaizen giúp tổ chức và chuẩn hóa nơi làm việc, cải thiện quy trình và từng bước loại bỏ lỗi, loại bỏ các vấn đề tồn tại trong từng quy trình, từng công việc bằng cách trao quyền cho người lao động để tìm và giải quyết các vấn đề trên cở sở hàng ngày.

Trải qua gần 5 năm áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động chế tạo khuôn mẫu kim loại và nhiệt luyện của Viện đã được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, tiến độ. Trên các kết quả đạt được, Viện không ngừng cải tiến hướng tới hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.

Việc xây dựng và áp dụng HTQCL đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện được coi là một trong những định hướng phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm của Ban lãnh đạo Viện đối với quá trình phát triển của Viện trong giai đoạn đã qua.

Thông tin liên hệ
  • Trụ sở chính: Tòa nhà 8 tầng, số 25, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội
  • Cơ sở 2: Lô 27B, khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Email: viencongnghe@ritm.vn
  • Điện thoại: +84 243 776 3322
  • Fax: +84 243 835 9235