Resources

NGUỒN LỰC

Tổng quan

Viện công nghệ hiện nay là Tổ chức khoa học công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và công nghệ; Luật Doanh nghiệp. Viện Công nghệ bao gồm 03 phòng nghiệp vụ; 04 đơn vị chuyên môn (sản xuất và nghiên cứu) hoạt động theo mô hình quản lý tập trung tại viện và 01 đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh hạch toán độc lập.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

trang thiết bị

Phòng nghiên cứu vật liệu, nhiệt luyện và xử lý bề mặt

trang thiết bị

Trung tâm khuôn mẫu chất lượng cao

trang thiết bị

Phòng kiểm định vật liệu

trang thiết bị

Phòng Thí nghiệm công nghệ và các hợp kim đúc

Thông tin liên hệ
  • Trụ sở chính: Tòa nhà 8 tầng, số 25, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội
  • Cơ sở 2: Lô 27B, khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Email: viencongnghe@ritm.vn
  • Điện thoại: +84 243 776 3322
  • Fax: +84 243 835 9235