PRODUCT

SẢN PHẨM ĐÚC

Hiển thị tất cả 13 kết quả

Sản phẩm của Viện Công Nghệ

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang xámFC200 – Khách hàng: Viện Thiết bị thủy lợi

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang xám FC200. – Khách hàng: Pilouse- Tiệp.

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD500 – Khách hàng: HMC

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD700-3 – Khách hàng: TMD

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD400-15 – Khách hàng: Kawakin- Nhật Bản

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang cầu FCD500 – Khách hàng: Công ty HTMP

Xem chi tiết

– Vật liệu: Gang chịu mòn 2CrFC – Khách hàng: xuất khẩu Trung Đông

Xem chi tiết