NĂM THÁNG VÀ CÁC SỰ KIỆN

Năm 1970

Nghị định số 147/CP ngày 19/8/1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và Luyện kim có nêu Viện nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới (Viện nghiên cứu công nghệ) là một đơn vị trong bộ máy tổ chức của Bộ cơ khí và Luyện kim.

Quyết định số 700 CL/CB ngày 21/9/1970 của Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim quy định chức năng nhiệm vụ của Viện Công nghệ.

Năm 1974

Viện được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp đất tại phường Láng Hạ, lấy ngày thành lập Viện làm địa chỉ  219 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, nay là 25 phố Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Năm 1980: Ngày 21/11/1979 sát nhập Phân Viện nghiên cứu Máy nâng vận chuyển và xếp dỡ (M74) với Viện Công nghệ.

Năm 1991

Viện Công nghệ được biên chế vào Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và là Tổ chức khoa học công nghệ.

Năm 1996

Viện Công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tự trang trải.

Năm 2000

Viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Năm 2005

Viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Năm 2007

Viện Công nghệ là Tổ chức khoa học công nghệ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

Năm 2010

Viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Viện Công nghệ được giao quản lý Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh tại lô 27B, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Năm 2011

Viện thực hiện di dời và đầu tư mới tại lô 27B, KCN Quang Minh, Mê Linh.

Năm 2013

Trung tâm Cơ khí & Tự động hoá, Trung tâm Vật liệu và Phòng thí nghiệm nhiệt luyện khuôn kim loại di dời sang KCN Quang Minh.Ngày 1/10/2013, Trung tâm Đúc của Viện Công nghệ sát nhập vào Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh.

Năm 2017

Bắt đầu từ năm 2014, Công ty mẹ VEAM tiến hành cổ phần hoá và đến ngày 24/1/2017 VEAM chính thức trở thành công ty cổ phần và Viện Công nghệ là đơn vị 100% vốn VEAM.