CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Ngô Quốc Hưng – Bí thư

        Tổ chức cơ sở Đảng được hình thành và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của Viện Công nghệ. Những ngày đầu thành lập, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng các đồng chí trong Chi bộ đều thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, từng bước khắc phục khó khăn đưa Viện đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

        Đảng bộ Viện Công nghệ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD và nghiên cứu khoa học của Viện Công nghệ. Theo yêu cầu sắp xếp lại tổ chức, tháng 10 năm 2019 Đảng bộ Viện Công nghệ chuyển thành mô hình Chi bộ và trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

        Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, vai trò của cấp ủy và tổ chức đảng trong Viện đã được khẳng định, thường xuyên nắm bắt diễn biến kinh tế, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và theo sát chỉ đạo từ cấp trên, Chi bộ luôn đưa ra những định hướng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học của Viện. Những quyết sách, nghị quyết của Chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, liên tục đầu tư mở rộng phạm vi, lĩnh vực. Đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động được cải thiện qua các năm

        Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà CBCNV tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên không ngừng đổi mới về phương thức, nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chi bộ đã kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng. Có thể khẳng định: Những thành tích mà Chi bộ Viện đạt được trong 50 năm qua là rất đáng trân trọng. Với kết quả ấy, Chi bộ liên tục được công nhân danh hiệu: “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững manh” trong nhiều năm liền.

        Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Chi bộ Viện Công nghệ sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất trong Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học, xây dựng Viện Công nghệ ngày càng phát triển.

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Quách Thị Minh Lan –Chủ tịch Công đoàn

        Sau khi Viện Công nghệ được thành lập, đến giữa năm 1971, Công đoàn Viện Nghiên cứu Công nghệ mới chính thức ra đời.

        Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức Công đoàn. Thấm nhuần nhận thức đó, trong mọi thời kỳ phát triển của Viện, Công đoàn luôn sát cánh cùng Chính quyền tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao đời sống của CBCNV. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong mọi thời kỳ thăng trầm, phát triển của Viện, Công đoàn đã làm tốt chức năng quan trọng này. Ngoài ra Công đoàn còn là cầu nối giữa Chính quyền với Người lao động để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc.

        Không những chú trọng về đời sống vât chất, Công đoàn Viện còn phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát huy năng lực trí tuệ của cán bộ đoàn viên, các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Người lao động. Đã thành truyền thống, hàng năm vào các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Viện, các cuộc thi đấu thể thao sôi nổi, các tiết mục văn hóa văn nghệ tự biên tự diễn nhưng độc đáo, hấp dẫn đem lại không khí vui tươi, lành mạnh, thỏa mái trong Viện.

        Trong nhiều năm Công đoàn Viện luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, được cấp trên tặng cờ, danh hiệu thi đua và khen thưởng vật chất.

        Bước sang giai đoạn mới. phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, với tri thức và kinh nghiệm ngày một nâng cao kết hợp với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao độ, nhất định cán bộ, đoàn viên công đoàn Viện Công nghệ sẽ phấn đấu xây dựng Viện công nghệ ngày càng phát triển.

TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN

Nguyễn Thị Kiều Trang – Bí thư ĐTN

        Đoàn Thanh niên Viện Công nghệ ra đời dưới ngọn cờ lãnh đạo của Tổ chức Đảng trong Viện. Với mục tiêu chung tay xây dựng và phát triển Viện Công nghệ trở thành một doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ có đủ năng lực, đủ vị thế để hội nhập thế giới.

        Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổ chức Đảng trong Viện, Đoàn TN Viên đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trên các mặt công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện. Phong trào lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, áp dụng công nghệ mới, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống mới, các hoạt động văn hóa – thể thao, bảo vệ an ninh, môi truờng, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng được đoàn thanh niên Viện luôn chú trọng, hàng năm đoàn thanh niên Viện đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Nhiều năm liền Đoàn Thanh niên Viện được Đoàn khối cấp trên công nhận là “Đoàn cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, được tặng thưởng nhiều phần thưởng như: Cờ, bằng khen… của Đoàn khối cấp trên.

        Bước tiếp chặng đường mới, Đoàn TN Viện Công nghệ tiếp tục phát huy những thế mạnh, những thành quả đã gặt hái được trong công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với mỗi đoàn viên thanh niên Viện Công nghệ trong giai đoạn mới.