Trang chủ » Kiểm định vật liệu »

Kiểm định vật liệu


						Tiêu chuẩn thử kéo Việt Nam

Tiêu chuẩn thử kéo Việt Nam

Viện Công Nghệ hiện là đơn vị thực hiện thí nghiệm kéo với máy 200 tấn.  Khách hàng liên hệ: Ths.Nguyễn Văn Thành SĐT: 0984892487 TCVN 197 : 2002 VẬT LIỆU...