Trang chủ » Chuyên mục mở rộng »

Chuyên mục mở rộng


						Chuyện kể về Kim Loại Quyển 1

Chuyện kể về Kim Loại Quyển 1

Chia sẻ với bạn đọc '' Chuyện kể Về Kim Loại'', từ một lĩnh vực khô khan tác giả đã biến nó thành những câu chuyện sinh động (more…)


						Chuyện kể về Kim Loại Quyển 2

Chuyện kể về Kim Loại Quyển 2

Tiếp theo quyển 1 chúng tôi xin trình bày quyển 2: [embeddoc url="http://viencongnghe.tungphuong.net/wp-content/uploads/sites/113/2016/04/ke-chuyen-ve-kim-loaiQ2_784-1.pdf"]